Konačno malo konkretnog programiranja. Procedure su intelektualna osovina Delphija. Svaka radnja je, ustvari, jedna procedura.
     Prvo, upoznavanje sa jedinicom ( engl. Unit ). Prvi kontakt je svakako zbunjujući i jedinica djeluje krajnje komplikovano. Međutim, sve je potputno jasno. Zatamnjene riječi odvajaju cjeline i to malo pojašnjava stvar.
    A tu je i veza sa procedurama. Naime, u oči odmah upadaju riječi private i public. Iznad private su procedure definisane od strane samog Delphija. Na samom početku nema nijedne procedure. Ispod private su procedure koje definiše sam programer. Mogu biti privatne i javne. Privatne su samo za taj prozor, a javne za sve prozore u tom projektu.
    Dakle, kad startamo Delphi dobijamo prazan Form i skoro prazan Unit.

    Da ne bi sve bilo šturo štivo, evo primjera. Recimo da želimo da se poslije klika mišem na prozor, boja prozora promijeni u crvenu.

1.

Kliknimo jednom na Form.
2. Sa lijeve strane tu je Object Inspector koji sadrži dvije trake : Properties i Events. Biramo Events.
3. Od mnogih mogućnosti biramo onu OnClick. Dvoklikom na prazno desno polje pored OnClick Delphi stvara procedure FormClick.
4. U jedinici se prikazuje sljedeći tekst:
  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  begin

  end;
i u prazan prostor u begin..end bloku upisujemo:
  Form1.Color := clRed;
Primjećujemo da boje imaju prefiks cl.

     Za pisanje privatnih procedura potrebno je definisati proceduru ispod riječi private. Definišemo je na sljedeći način:
     - ispisujemo riječ procedure,
     - ispisujemo ime procedure ( npr. Bojenje ),
     - nakon imena mogu se u zagradi definisati neke varijable koje će procedura koristiti, ali to nije
       obavezno.
    Zatim se ispod implementation piše sama procedura. Prostor nije teško naći. Uostalom tamo su sve procedure, pa i one koje Delphi definiše.
    Evo i primjera. Recimo da želimo definisati privatnu proceduru koja će bojiti prozor u crveno, a zatim i proceduru da na klik mišem obojimo prozor.

1. Kliknimo na Unit i izaberimo mjesto ispod riječi private. Tu upišimo:
  procedure Bojenje;
2. Zatim ispod riječi
  implementation
 
{$R *.DFM}
pišemo:
  procedure TForm1.Bojenje;
  begin
    Form1.Color := clRed;
  end;
3. Zatim ponovimo prva 3 koraka iz prošlog primjera.
4. U prazan prostor begin..end bloka upisujemo
  Bojenje;

     Dakle proceduru definišemo i determinišemo. Determinišemo je kao privatnu, a definišemo je u implementaciji. Primjećujemo riječ TForm1. To je oznaka 'roditelja' ove procedure, a u našem slučaju to je Form1. Da se objekat zvao 'Prozor' pisali bismo 'TProzor'. Ovo 'T' daje do znanja Delphiju da je to objekat i koristi se samo pri definisanju procedura i funkcija.