Sta je 'Workbook'?  |  Sta je 'Worksheet'?Rad sa sheet-om? | Drugaciji pogled   | 
  | Uredjenje prozora book-a 

       

    

     'Workbook' ili skraceno 'book' je u stvari fajl u kome radimo i sortiramo podatke. Posto svaki ovakav fajl moze da sadrzi veliki broj radnih povrsina, u njemu se mogu organizovati razlicite vrste povezanih podataka.

 

 

 

     'Worksheet' ili skraceno samo 'sheet' , je radna povrsina i predstavlja osnovnu jedinicu book-a, odnosno Excel-ovog fajla, u koju se unose podaci.

    

     Sheet se sastoji od celija (na slici povrsina obiljezena crnim pravougaonikom), koje su sortirane u redove (rows) i kolone (columns).

 

 

 

Podaci se mogu unijeti i editovati istovremeno na nekoliko sheet-ova, kao i izvrsiti kalkulacije zasnovane na podacima iz vise sheet-ova.

     Na dnu Workbook prozora mogu se uociti plocice koje se nazivaju 'Sheet Tabs'. Na njima se nalaze imena sheet-ova. Da bi se izabrao jedan od ponudjenih sheet-ova dovoljno je kliknuti na njega. Ako se zeli vidjeti vise ili manje sheet-ova na 'Sheet Tebs', dovoljno je pokazivac postaviti na kraj posljednjeg sheet tab-a, gdje se on pretvara u tzv. 'Split Pointer' () ,tada ga treba pomjeriti lijevo ili desno zavisno da li hocemo vise ili manje sheet tab-ova da vidimo.