Tasteri za pomjeranje i rad u book-u i sheet-u  (EXCEL)

  

PRITISNUTI

REZULTAT

taster sa strelicom (jedan od cetiri)

pomjeranje (gore, dole, lijevo, desno) za celiju

CTRL + taster sa strelicom (jedan od cetiri)

pomjeranje na ivicu (zavisno od tastera na koju) radne povrsine

HOME

pomjeranje na pocetak reda

CTRL + HOME

pomjeranje na pocetak sheet-a

CTRL + END

pomjeranje na posljednju celiju sheet-a, ili na celiju nasuprot celiji A1

PAGE DOWN

pomjeranje za jedan ekran dole

PAGE UP

pomjeranje za jedan ekran gore

ALT + PAGE DOWN

pomjeranje za jedan ekran desno

ALT + PAGE UP

pomjeranje za jedan ekran lijevo

CTRL + PAGE DOWN

pomjeranje na iduci sheet u book-u

CTRL + PAGE UP

pomjeranje na prethodni sheet u book-u

CTRL + F6 ili CRTL + TAB

pomjeranje na iduci book ili prozor

CTRJ + SHIFT + F6 ili CTRL + SHIFT + TAB

pomjeranje na prethodni book ili prozor

F6

pomjeranje na iduce okno u book-u koji je podjeljen na vise sheet-ova

SHIFT + F6

pomjeranje na prethodno okno u book-u koji je podjeljen na vise sheet-ova

F5

prikazuje GO TO dijalog boks

SHIFT + F5

prikazuje FIND dijalog boks

SHIFT + F4

ponavlja posljednju FIND akciju (isto kao i FIND NEXT)

ENTER

pomjeranje za celiju nizu u okviru iste kolone

ALT + ENTER

pocinje novi red u okviru iste celije

SHIFT + ENTER

pomjeranje za celiju iznad u okviru iste kolone

TAB

pomjeranje za celiju desno u okviru istog reda

SHIFT + TAB

pomjeranje za celiju lijevo u okviru istog reda

ESC

otkazuje unosenje podataka u celiju

BACKSPACE

brise podatke ili dio lijevo od tacke unosenja 

DELETE

brise podatke ili dio desno od tacke unosenja

CTRL + DELETE

brise podatke do kraja, do linije

F4 ili CTRL + Y

ponavljanje prethodne akcije

SHIFT + F2

edituje prostor za unos komentara

CTRL + K

kreira hiperlink

ENTER (uceliji u kojoj je hiperlink)

aktivira taj hiperlink

=

pocinje formulu

ALT + =

ubacuje AutoSum formulu

CTRL + ;

ubacuje datum

CTRL + SHIFT + :

ubacuje vrijeme

SHIFT + F11 ili ALT + SHIFT + F1

ubacuje novi sheet

CTRL + P ili CTRL + SHIFT + F12

prikazuje PRINT dijalog boks