RACUNSKI OPERATORI U FORMULAMA


OPERATORI ODREDJUJU VRSTU IZRACUNAVANJA KOJU ZELITE IZVRSITI SA ELEMENTIMA FORMU-
LE.MICROSOFT EXCEL SADRZI CETIRI VRSTE RACUNSKIH OPERATORA:
ARITMETICKE,POREDBENE,
TEKSTUALNE I ODNOSNE.

ARITMETICKI OPERATORI   IZVODE OSNOVNE MATEMATICKE OPERACIJE KAO STO SU SABIRANJE,
ODUZIMANJE ILI MNOZENJE,KOMBINACIJE BROJEVA I PRODUKUJU NUMERICKE REZULTATE

OPERATOR

ZNACENJE

PRIMJER

+ (ZNAK PLUS)

SABIRANJE

3+3

- (ZNAK MINUS)

ODUZIMANJE

3-1

* (ZVIJEZDICA)

MNOZENJE

3*3

/ (SLES)

DIJELJENJE

3/3

% (POSTO)

POSTOTAK

20%

^ (ZNAK ZA UMETANJE)

STEPENOVANJE

3^2


POREDBENI OPERATORI   POMOCU KOJIH MOZEMO POREDITI DVIJE VRIJEDNOSTI PRILIKOM CEGA JE REZULTAT LOGICKA VRIJEDNOST ( TACNO ILI POGRESNO )

= (ZNAK JEDNAKOSTI)

JEDNAKO

A1=B1

> (ZNAK VECE OD)

VECE OD

A1>B1

< (ZNAK MANJE)

MANJE OD

A1<B1

>= (ZNAK VECE ILI JEDNAKO)

VECE ILI JEDNAKO OD

A1>=B1
<= (ZNAK MANJE ILI JEDNAKO) MANJE ILI JEDNAKO A1<=B1
<> (ZNAK NIJE JEDNAKO) NIJE JEDNAKO A1<>B1


OPERATORI VEZIVANJA TEKSTA   KORISTECI & ( VEZIVAC) MOZETE POVEZATI DVA ILI VISE OD-
VOJENIH DIJELOVA TEKSTA U JEDINSTVENU CJELINU.

& (VEZIVAC) POVEZIVANJE BEO I GRAD DAJU BEOGRAD


ODNOSNI OPERATORI KOMBINUJU ( SPAJAJU ) OPSEG ILI UDALJENOST CELIJA ZA IZRACUNAVA-
NJA SA SLJEDECIM OPERATORIMA

: (DVIJE TACKE) IZVODI JEDNU VEZU ZA SVE CELIJE IZMEDJU DVIJE VEZE KOJE SU TAKODJE UKLJUCENE B5:B15
, (ZAPETA) KOMBINUJE VISESTRUKE VEZE U JEDNU VEZU SUM(B5:B15,D5:D15)


              
         HOME