PISANJE FORMULA

UNOS FORMULA SE VRSI U FORMULA BARU ( SLIKA ),NAKON STO SE SELEKTUJE CELIJA NA KOJU SE TA FORMULA ODNOSI.


                          FORMULE IZRACUNAVAJU VRIJEDNOSTI PO SPECIFICNOM REDOSLIJEDU.FORMULE U MICROSOFT EXCEL-u UVIJEK POCINJU ZNAKOM JEDNAKOSTI (=) KOJI GOVORI EXCEL-u DA SLJEDECI KARAKTERI CINE FORMULU.ELEMENTI NAKON ZNAKA JEDNAKOSTI SU ELEMENTI KOJI SE TREBAJU IZRACUNATI I IZMEDJU KOJIH SU RACUNSKI OPERATORI.EXCEL IZRACUNAVA FORMULU S LIJEVA NA DESNO PREMA SPECIFICNOM REDOSLIJEDU ZA SVAKI OPERATOR U FORMULI.REDOSLIJED SE MOZE PROMIJENITI
UPOTREBOM ZAGRADA.NA SLICI ( ISPOD ) JE DAT PRIMJER JEDNE FORMULE ( FORMULA BAR ) I NJENO RJESENJE ( U SELEKTOVANOJ CELIJI ):


                                                                        

POSTUPAK UNOSENJA PODATAKA I FORMULE SA PRETHODNE SLIKE PRIKAZACEMO KORAK PO KORAK SLJEDECOM ANIMACIJOM