jedinice mjere
glavna strana sadržaj

glavna strana

    Mnoge opcije vezane za stilove u sebi sadrže dimenzije (margine, visine redova, veličinu fonta itd.). Iako su vam mnoge jedinice za Web strane nametnute ( na primjer, okviri tabela su uvijek izraženi u ekranskim tačkama), kada radite sa stilovima imate mnogo više opcija. Možete da izaberete jednu od sledećih jedinica:
##px: Određuje rastojanje u ekranskim tačkama (engl. pixel).
##ex: Određuje visinu u odnosu na visinu velikog slova X u tekućem fontu.
##em: Određuje visinu u odnosu na visinu malog slova m u tekućem fontu.
##in, ##cm, ##mm: Određuje rastojanje u inčima, centimetrima ili milimetrima. Uočite da se vrijednost za broj tačaka po inču (dpi - dots per inch) kod većine monitora razlikuje, tako da se razlikuju i stvarne razdaljine. Broj tačaka po inču na 15 i 17- inčnom monitoru koji su podešeni na istu rezoluciju razlikuje se, pa se može pojaviti razlika u načinu prikazivanja.
##pt i ##pc: Određuje rastojanje u tipografskim tačkama, odnosno pajkovima. Obe ove jedinice su tipografske (vjerovatno su vam bliske veličine slova u tačkama). Sve što je rečeno za broj tačaka po inču za inče, centimetre i milimetre, važi i za mjerenje u tipografskim tačkama i pajkovima.
    Iako na prvi pogled ne izgleda baš zgodno, predlažem da veličine fontova uvijek zadajete u pikselima, a ne u tačkama. Pored toga, osim kada je to apsolutno neophodno, trebalo bi da izbjegavate "apsolutne" mjere (##in, ##cm, ##mm, ##pt i ##pc) i da za mjerne jedinice koristite ##px, ##em i ##ex. Ovo savjetujem zato što, kao što smo rekli, ne možete da upravljate vrijednošću koje posjetioci zadaju za broj tačaka po inču na svojim monitorima, tako da se prikazani tekst može veoma razliovati po veličini od onoga što ste vi namjeravali. Ako kao mjernu jedinicu koristite piksele, programu za čitanje tačno saopštavate visinu teksta koju ste želite. Pored toga, pošto su jedinice ex i em zasnovane na visini slova, na vašem ekranu ćete vidjeti tačno ono što će i korisnici vidjeti na svome.
    UPOZORENJE: Ako pravite stranu koja je namijenjena štampanju, zanemarite prethodni savjet o zadavanju visine slova u pikselima. Ako visinu slova zadate u pikselima, tekst će vjerovatno biti strašno mali! Na primjer, na štampaču koji može da štampa sa 300 dpi, tekst visine 10 piksela ima na papiru visinu od oko 1/32 inča, odnosno oko 0,8 mm.
<<Izgled slike    Top    Html>>