rad sa slikama
glavna strana sadržaj

glavna strana uvoženje slika

Rad sa slikama

    Slike su jedna od najprivlačnijih, najkorisnijih i najzabavnijih komponenata Web strane. Grafički elementi mogu da obuhvataju sličice, fotografije, ikone za navigaciju, crteže, mape... dovršite sami! Brži modemi, veći monitori i rastuća popularnost prikaza u više boja - sve govori u prilog tome da su slike postale neizbježan dio svake Web strane.
    Bez obzira na to da li ste ekspert za Web grafiku koji želi da poveća stepen pakovanja slika u JPEG formatu ili čak niste u stanju da razlikujete format PNG od loptice za ping-pong, utvrdićete da je Front Page alatka koja će vam pomoći da rasporedite grafičke datoteke po Web stranama. U ovom dijelu prezentacije prikazan je postupak brzog postavljanja slike iz vašeg računara na Web stranu, a zatim detaljno objašnjen postupak upravljanja svojstvima slike.
    Front Page na Web stranu može da smjesti svaku sliku, bez obzira na njen (prvobitni) format. Front Page može da pretvori svaku sliku u format GIF koji mogu prikazivati svi čitači i tako da je snimi, da se ona bez problema ugradi u Web stranu.
    Evo dva najlakša načina za postavljanje slike na Web stranu:
  1. Umetanje postojeće datoteke sa slikom na Web stranu.
  2. Kopiranje slike iz druge aplikacije na Web stranu.
    Datoteku sa slikom možete da umetnete ako unutar strane pritisnete mišem i tako postavite tačku umetanja, a zatim na standardnoj paleti alatki pritisnete dugme Insert Picture from File. Pojaviće se okvir za dijalog Picture, kao na slici.

 okvir za dijalog picture !!!

    Sliku možete da potražite na Webu ako pritisnete dugme u vrhu ekrana, pored komandi Back, Up, Delete, New Folder, Views ili Tools, ili na svom računaru. Poslije toga pretražujete Web, odnosno stablo direktorijuma svog računara, sve dok ne pronađete traženu datoteku. Kada do nje dođete, pritisnite dugme OK u okviru za dijalog.
    Nakon što sliku snimite sa Web prezentacijom, ona će se pojavljivati na spisku slika u okviru za dijalog Picture. Možete je ponovo umetnuti u stranu ako je na spisku dvaput pritisnete mišem.

Snimanje slika ugrađenih u Web strane

    Pri snimanju Web strane Front Page sve slike na njoj pretvara u format čitljiv na Web-u i pri tome vas upozorava da ove ugrađene datoteke snimite. Pojavljuje se okvir za dijalog Save Embedded Files.

okvir za dijalog save embedded files !!!

    Ispod prikaza Picture Preview nalazi se dugme Picture Options, kojim možete da promijenite format slike između ponuđenih GIF ili JPEG i njihovih osnovnih promjenljivih.
<<Bookmarks    Top    Uvoženje slika>>