BRISANJE LAYERA

Brisanje layera se vrši tako što kliknemo na ikonicu DELETE SELECTED LAYERNapomena: BRISANJEM LAYERA IZBRISAĆE SE I SVI OBJEKTI NA TOM LAYERU I TO VAŽI ZA CIJELI DOKUMENAT.