DUPLIRANJE LAYERA

Dupliranjem layera vi kopirate i njegov sadržaj.

Layeri se dupliraju tako što označimo layer i prevučemo na ikonicu za kreiranje novih layera. I time će se izvršiti duplikacija.