Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Edit

 

Edit, opis:

 • Undo Last Edit - poništavanje prethodne promjene.
 • Cut - uklanjanje označenog dijela dokumenta i prenošenje u klipboard.
 • Copy - kopiranje označenog dijela dokumenta u klipboard.
 • Clear - brisanje označenog dijela dokumenta.
 • Paste - vtaćanje sadrđaja klipdoarda.
 • Paste Special.. - vraćanje označenog formata iz klipboarda.
 • Select All Regions - obilježavanje svih oblasto u dokumentu.
 • Separate Regions - izdvajanje samo preklopljenih oblasti.
 • Ins/Del Blank Lines.. - ubacivanje ili brisanje prazne linije.
 • View Regions - označavanje oblasti u pravougaoniku.
 • Insert Pagebreak - ubacivanje kraja strane prije njenog fizičkog kraja.
 • Set Right Margin - postavljanje desne margine.
 • Clear Right Margin - brisanje desne margine.
 • Headers/Footers.. - formiranje gornjeg i donjeg zaglavlja za strane koje se štampaju (više ovdje).
 • Align Regions - postavljanje linije u oblasti.
 • Find.. - traženje određene riječi u dokumentu.
 • Replace.. - zamjena određene riječi novom u dokumentu.
 • Go To Page.. - prellazak na određenu stranu.
 • Create Text Region - formiranje prostora za oblast teksta.

Index