Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

File

 

File, opis:

 • New - kreiranje novog dokumenta.
 • Open.. - otvaranje postojećeg dokumenta.
 • Save - čuvanje tekućeg dokumenta.
 • Save As.. - čuvanje dokumenta pod novim imenom.
 • Insert.. - ubacivanje dokumenta u tekući dokument.
 • Close - zatvaranje tekućeg dokumenta.
 • Save Configuration.. - čuvanje tekuće konfiguracije programa
 • Execute configuration File.. - izvršavanje konfiguracione datoteke.
 • Associate Filename.. - pridruživanje promjenljive imenu datoteke.
 • Page Satup.. - postavljanje parametara za izgled strane.
 • Print Preview.. - prikaz dokumenta prije štampe
 • Print.. - štampanje cijelog ili dijela dokumenta (više ovdje).
 • Exit - izlazak iz Mathcad-a.

Index