Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Unos komentara

 

Program ignoriše komentare.

Komentari služe za lakše snalaženje korisnika.

Unos komentara, postupak:

  1. Ukucajte " na tastaturi ili pritisnite u liniji ikona za brzo pozivanje i editovanje teksta.
  2. Unesite komentar ili azbučni podatak.
  3. Kraj.

Index