Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Math

 

Math, opis:

 • Matrices.. - formiranje matrica (dvodimenzionalnih nizova) i vektora.
 • Built-In Variables.. - promjena vrijednosti nekih ugrađenih varijabli.
 • Units - rad sa mjernim jednicama.
 • Insert Funcrion.. - prikaz spiska funkcija koje se mogu koristiti.
 • Randomize.. - zadavanje broja za generisanje slučajnog broja.
 • Calculate - ručno preračunavanje vrijednosti formule.
 • Calculate Dokument - ručno preračunavanje cijelog dokumenta.
 • Toggle Equation - omogućavanje ili onemogućavanje izračunavanje izračunavanja vrijednosti izraza.
 • Automativ Mode - automatsko preračunavanje formula po unosu.
 • Smart Math - uključivanje i isključivanje prikaza načina rada.
 • SmartMath Consols - odabiranje načina rada.
 • Show SmartMath.. - prikaz rezultata u odabranom načinu rada.
 • Numerical Format.. - izmjena formata.
 • Apply Font Tag.. - izmjena formata za obilježenje promjenljive ili brojeva.
 • Modify Font Tag.. - definisanje fonta.
 • Change to Greak Variable - promjena između grčkih i latininičkih slova.

Index