Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Štampanje dokumenta

 

Često dolazi do problema da se dokument prenese na papir iz Mathcad-a.

Štampanje dokumenta, opis:

  • U opciji File u liniji menija pritisnite na komandu Print u padajućem meniju.
  • Otvoriće se prozor koji se sastoji od pet dijelova:
  1. Printer: daje obavještenje o štampaču koji če se koristiti za štampu.
  2. Range: omogućuje izbor načina štampanja dokumenta (cijeli, označeni dio, tekuću stranicu ili nekoliko stranica).
  3. Print Quality: kvalitet štampe.
  4. Collate Copies: ako se štampa više kopija, omogućava razdvajanje kopija. Print to file: mogućnost da se dokument odštampa u datoteku i da se kasnije štampa iz DOS-a.
  5. Print SetUp: otvara nove mogućnosti (mijenjanje izabranog štampača, podaci o papiru na kojem se štampa, položaj papira prilikom štampe). Page SetUp: informacije o marginama i o izgledu odštampane stranice. Preview: prikaz izgleda dokumenta prije štampanja.

Index