Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Symbolic

 

Symbolic, opis:

 • Evaluate - procjena.
 • Symplity - uprošćavanje izabranog izraza.
 • Expand Expression - razvijanje izraza.
 • Factor Expression - rastavljanje izraza.
 • Collect on Subexpression - vraćanje polinoma u označeni izraz.
 • Polynomial Coefficients - traženje polinoma u označen izraz.
 • Differntiate on Variable - diferenciranje izraza na osnovu odabrane promjenljive.
 • Integrate on Variable - integracija izraza na osnovu odabrane promjenljive.
 • Solve for Variable -  rješavanje po odabranoj promjenljivoj.
 • Substitute for variable - zamjena izabrane promjenljive sadržajem iz klipboarda.
 • Expand to Series.. - razvijanje funkcije Tejlorov red po odabranoj promjenljivoj.
 • Convert to Partial Fraction - konverzija u djelimični razlomak.
 • Martix Operation - operacije sa matricama.
 • Transforms - transformacije (Furijeva, Laplasova).
 • Derivation Format.. - kontrola položaja odgovarajućeg simbola.
 • Derivate in Place.. - kontrola da li simbol zamjenjuje izraz.
 • Load Symbolic Processor - učitavanje simboličkog procesora.

Index