Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Koriscenje brojeva

U ovom programu se mogu koristiti sljedeći brojevi:

1.Realni brojevi

 

2.Brojevi u oktalnom sistemu

-da progrem zna da se radi o ovom tipu broja, iza samog broja treba dopisati o ili O

 

3.Brojevi u heksadecimalnom sistemu

-treba dopisati h ili N poslije broja ili 0 ispred izraza ako broj počinje slovom

 

4.Kompleksni brojevi

-osnovni zapis je z = x + y*i

 

5.Imenovani brojevi

-koriste se za označavanje dužine, mase, vremena itd.

 

Promjenljive:

U Mathcad-u promjenljiva se odlikuje imenom i tekućom vrijednošću.

Ime promjenljive mora počinjati malim ili velikim slovom.

Ostali simboli promjenljive mogu biti cifre, donja crta, znak za procenat, decimalna tačka, grčka slova, simbol za beskonačnost i prim, simbol za označavanje prvog izvoda.

 

-Primjeri ispravno napisanih imena promjenljivih:

April, A2, a1, Neto cijena, Iznos%, f,x.

-Primjeri neispravno napisanih imena promjenljivih:

1A, $13, &alt, +z.

 

Index