Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Označavanje za pomjeranje

 

Ponekad kad se piše u Mathcad-u neki izraz prikriva izraz ispod ili grafik i obrnuto.

Ili se želi pomjeriti neki izraz da izgleda ljepše, preglednije.

Pomjeranjem olakšavamo samom programu i sebi.

Program ne prihvata ako se prvo napiše jednačina, a onda tek vrijednosti promjenljivih (više ovdje).

Program neće razumjeti ako se napiše prvo sama funkcija a onda tek interval x-a (više ovdje).

Označavanje za pomjeranje, postupak:

  1. Pritisnite lijevu tipku miša blizu jednog ili više izraza ili grafika.
  2. Držite pritisnutu tipku sve dok ne označite odgovarajući dio.
  3. Pustite pritisnutu tipku.
  4. Dio je označen sa pravougaonikom koji se sastoji od isprekidanih linija (vidjeti na animaciji pored).
  5. Kada se postavi kursor na označeni dio pojaviće se sljedeći znak .
  6. Pritisnite lijevu tipku miša.
  7. Držite tipku pritisnuto.
  8. Prevucete označeni dio na željeno mjesto.
  9. Kraj.

Index