Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Logička jednakost

 

Logička jednakost naznačava da vrijednost izraza sa lijeve strane treba biti jednaka izrazu sa desne strane.

Tako se definišu jednačine u Mathcad-u.

Koristi se i u rješavanju sistema jednačina (više ovdje).

Logička jednakost, postupak:

  1. Ukucajte izraz ili jednačinu.
  2. Nadjite matematički znak za logičku jednakost u liniji sa najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite Ctrl + , na tastaturi.
  3. Ukucajte izraz ili broj koji treba biti jednak izrazu ili jednačini sa lijeve strane.
  4. Kraj.

Index