Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Aligne horizontally

Poravnavanje označenih izraza horizontalno.

Aligne horizontally, postupak:

  1. Označite izraze koje želite poravnati.
  2. Pritisnite znak za poravnavanje horizontalno dokumenta u liniji ikona za brzo pozivanje.
  3. Program će automatski poravnati.
  4. Kraj.

Index