Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Diferenciranje

 

Funkcija diferenciranje se obično koristi za izračunavanje izvoda funkcije.

Diferenciranje, postupak:

  1. Napišite potrebne informacije za izračunavanje izvoda funkcije.
  2. Nadjite matematički znak za diferenciranje u liniji sa najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite na tastaturi ? .
  3. U prazno polje imenioca ukucajte naziv promjenljive t.j. tačke u kojoj želite saznati izvod funkcije (x).
  4. U prazno polje brojilaca ukucajte naziv funkcije ( f(x) ).
  5. Kraj.

Index