Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Paragraph

Stvaranje paragrafa.

Paragraph, postupak:

  1. Postavite kursor na mjesto gdje želite napisati paragraf.
  2. Pritisnite znak za paragraf u liniji ikona za brzo pozivanje.
  3. Program će automatski napraviti pravougaonik u koji se upisuje tekst.
  4. Kraj.

Index