Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Print

Štampanje dokumenta.

Print, postupak:

  1. Pritisnite znak za štampanje dokumenta u liniji ikona za brzo pozivanje.
  2. Otvoriće se novi prozor o kojem možete više saznati ovdje.
  3. Kraj.

Index