Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Različito/DIFFERENTLY/

 

Ova operacija se obično koristi za označavanje domena.

Različito/DIFFERENTLY/, postupak:

  1. Ukucajte lijevi dio izraza.
  2. Nadjite matematički znak za različito u liniji za najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite na tastaturi Alt + 3.
  3. Ukucajte desni dio izraza.
  4. Kraj.

Index