Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Sabiranje velikih brojeva

 

Ovakav način sabiranja se obično koristi za velike brojeve radi preglednosti.

Sabiranje, postupak:

 

  1. Ukucajte prvi brojkoji želite sabrati.
  2. Nadjite matematički znak za sabiranje u liniji sa najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite na tastaturi Ctrl+Enter.
  3. Ukucajte drugi broj koji želite sabrati.
  4. Ponavljajte korake 2. i 3. ako imate više od dva broja.
  5. Označite cijelu kolonu i pritisnite = da saznate rezultat sabiranja.
  6. Kraj.

Index