Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Stepenovanje

 

Stepenovanje, postupak:

 

  1. Ukucajte ime promjenljive koju želite stepenovati.
  2. Nadjite matematički znak za stepenovanje u liniji sa najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite na tastaturi ^ .
  3. Ukucajte željeni stepen.
  4. Kraj.

 

Index