Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Update answers

 Ponovna provjera rezultata.

Update answers, postupak:

  1. Pritisnite znak za ponovnu provjeru rezultata u liniji ikona za brzo pozivanje.
  2. Ovo je korisno ako se radi sa mnogo izraza kad se promijeni neka varijabla.
  3. Kraj.

Index