Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zbir po zadatom opsjegu

 

Zbir po zadatom opsjegu, postupak:

  1. Ukucajte donju granicu opsjega.
  2. Nadjite matematički znak za zbir po opsjegu u liniji za najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više viditeovdje) ILI pritisnite na tastaturi $ .
  3. Ukucajte u crni kvadratić gornju granicu opsjega.
  4. Kraj.

Index