Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

 Dobijanje polaznog grafika

 

Dobijanje polaznog grafika je prikazano na animaciji niže.

Dobijanje polaznog grafika, postupak:

  • Srednji kvadratić duž x-ose je mjesto za upisivanje nezavisno promjenljive vrijednosti funkcije. Lijevi i desni kvadratić na x-osi su granice intervala  u kome će se crtati funkcija.
  • Srednji kvadratić duž y-ose služi za upis zavisno promjenljive funkcije. Gornji i donji kvadratići od ovoga su interval za prikaz vrijednosti funkcije.
  • Nezavisno promjenljiva treba biti prethodno definisana kao ovdje.

 

 

 

Index