Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

 Veličina i izgled grafika

 

Veličina i izgled grafika se mogu mijenjati na dva načina. Prvi je preko opcije Graphics, a drugi je preko opcije X-Y Plot. Oba su prikazana na animaciji.

Izgled i veličina grafika, opis:

Komunikacioni prozor koji se dobija na jedan od dva prije navedena načina ima tri dijela.

Prvim se može mijenjati prikazivanje koordinatnih osa.

Drugi dio sadrži podatke o prikazu grafika.

Treći dio ima dodatne informacije koje mogu a i ne moraju biti prikazani.

 

Pritiskom na X-Y Plot otvaraju se sljedeće opcije:

Format opcija otvara komunikacioni prozor koji je objašnjen gore.

Crosshair opcija omogućava zadavanje ograničenja za x i y vrijednosti.

Zoom opcija određuje veličinu grafika.

Title zadaje naziv grafika.

Axis Labels opcija određuje natpis pored koordinatnih osa.

Index