Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zadaci za vježbu jednačina

 

a) Na isti način kako je objašnjeno naći rješenja sljedeće jednačine:

x^4-5x^3-11x^2+11x-78=0

b) Uzimajuci da je pocetna vrijednost nepoznate x=1 naci priblizno rjesenje jednacina lnx=5x/8-1 u intervalu [3,4]

c) Naci sva rjesenja jednacine (x-1)^2 =e^(-x) razlicita od nule.

d) Naci rjesenja jednacine 1-x-sinx=0

Index