Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zadaci i rješenja - vektori

 

Zadaci:

1.Dokazati da su vektori

komplanarni.

 

2.Izračunati površinu troubla ABC ako su njegove stranice:

A(1,2,-2), B(5,4,2), C(4,4,1).

 

3.Tačke A(-2,3,0), B(-2,0,6), C(0,3,8), D(2,3,8) su tjemena piramide. Izračunati zapreminu i visinu te piramide.

 

Rješenja:

1.Vektori u ovom zadatku su komplanarni jer je njihov mješoviti proizvod jednak nuli.

                                 (Sl.1)

 

2.Površina trougla u ovom zadatku nađena je kao apsolutna vrijednost polovine vektorskog proizvoda vektora određenih datim tačkama.

                       (Sl.2)

 

3.Ovaj zadatak koristi obrazac za određivanje zapremine trostrane piramide ako su poznate koordinate njenih tjemena.

                                                         (Sl.3)

Index