Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

 O jednodimenzionalnim nizovima

U matematici se često jednodimenzionalni nizovi zovu vektori.

Onda su elementi niza komponente vektora, t.j. njegove koordinate u koordinatnom sistemu.

Vektori, opis:

Matrica (dvodimenzionalni niz) se otvara pritiskom Ctrl+M na tastaturi ili kako je prikazano na animaciji pored. No ovom naredbom se može definisati i vektor.

Treba umjesto broja kolona ili redova unijeti 1 a umjesto reda ili kolona koordinatu vektora.

 

 

Index