Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Operacije sa jednodimenzionalnim nizovima

 

U sljedećoj tabeli su prikazane operacije koje je moguće vršiti sa vektorima(jednodimenzionalnim nizovima):

Index