Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

O rješavanju sistema jednačina

  • Pri rješavanju sistema jednačina funkcija FIND ima važnu ulogu (više vidjeti ovdje, Tabela 9).
  • Ova funkcija FIND će imati onoliko argumenata koliko sistem ima nepoznatih.
  • Rješenja sistema se prikazuju u obliku vektora, pri čemu svaka komponenta vektora predstavlja rješenje po jednoj nepoznatoj u sistemu.

Rješavanje sistema jednačina, postupak:

  1. Prvo morate zadati vrijednosti nepoznatih. *
  2. Onda ukucajte GIVEN. *
  3. Onda ukucajte sistem jednačina čije rješenje želite saznati.
  4. Umjesto znaka = pri pisanju sistema jednačina treba pritisnuti na tastaturi Ctrl + = ili nađite matematički znak za logičku jednakost u liniji sa najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje).
  5. Iskoristite funkciju FIND (više vidite ovdje).
  6. Program će automatski ispisati rješenja nepoznatih u sistemu jednačine.
  7. Kraj.

*Vrijednost nepoznatih na početku rješavanja se navodi kako bi program mogao krenuti od nekih vrijednosti.

*GIVEN govori programu da je započeo blok rješavanja sistema jednačina.

Index