Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zadaci za vježbu sistema jednačina

Riješiti sljedeće sisteme jednačina:

a) 2x+7y+3z+t=5

    x+3y+5z'2t=3

    x+5y-9z+8t=1

    5x+18y+4z+5t=12

 

b) 4x-3y+2z-t=8

    3x-2y+z-3t=7

    2x-y-5t=3

    5x-3y+z-7t=3

Index