Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Nemogućnost programa da izračuna određeni integral

 

Ponekad program ne može izračunati integral.

To se može desiti kad ne postoji tabelarni naćin da se taj integral integrira ili kad se integral treba dijeliti u više dijelova.

Nemogućnost programa da izračuna određeni integral, postupak:
  1. Ukucajte integral u obliku funkcije.
  2. Nadjite matematički znak za određeni integral u liniji za najčešće korišćene funkcije koja se nalazi sa lijeve strane od radne površine (više vidite ovdje) ILI pritisnite na tastaturi $..
  3. Unesite tražene vrijednosti.
  4. Označite cijeli izraz.
  5. Pritisnite = na tastaturi.
  6. Program će automatski napisati not converging što znači da program nije uspio da izračuna integral.
  7. Kraj.

Index