Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Računanje površinu figure pomoću integrala

 

 

Rješavanju ovakvih zadataka pomaže crtanje grafika.

Računanje površinu figure pomoću integrala, postupak:

 1. Prvo ukucajte interval x-a.
 2. Ukucajte funkcije krivulja.
 3. Nacrtajte grafik (više ovjde).
 4. Uočite površinu označenu krivuljama.
 5. Napišite neku promjenljivu koja će označavati površinu (npr.p).
 6. Ukucajte : na tastaturi.
 7. Napišite formulu za računanje površine figura označenih krivuljama koju ste učili iz matematike zajedno sa granicama integrala.
 8. Napišite promljenljivu koju ste označili kao površinu (npr.p).
 9. Ukucajte = na tastaturi.
 10. Program će automatski napisati rješenje.
 11. Kraj.

Index