Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zadaci za vježbu integrala

 

1.Odrediti vrijednosti sljedećih neodređenih integrala:

a)

b)

2.Odrediti vrijednosti sljedećih određenih integrala:

a)

b)

c)

Index