Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

O statističkim funkcijama

 

Ima mnogo ugrađenih statističkih funkcija u program. U ovom tutorijalu ćemo obraditi najlakši primjer.

Ove funkcije se koriste u vjerovatnoći i matematičkoj statistici i u mnogim primijenjenim naukama koje svoje zaključku zasnivaju na teoriji vjerovatnoće i matematičkoj statistici.

Ovdje u Tabeli 6 su date funkcije ugrađene u program vezane za statistiku.

Treba paziti jer pri ove funkcije daju korektne rezultate ukoliko se elementi uzorka javljaju sa učestalošću jedan za svaki element uzorka.

Elementi uzorka se moraju prikazivati kao elementi vektora kolone.

O statističkim funkcijama, postupak:

  1. Uvedit promjenljivu na koju se odnose elementi uzorka.
  2. Pritisnite : na tastaturi.
  3. Ukucajte elemente uzorka u obliku vektora (više ovdje).
  4. Ponavljajte korake 1,2,3 ukoliko imate više uzoraka.
  5. Iskoristite funkcije MEAN, STDEV, VAR.
  6. Pritisnite = na tastaturi.
  7. Program će automatski ispisati željena rješenja.
  8. Kraj.

Index