Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Zadaci za vježbu statističkih funkcija

Pronađite srednje ocjene i standardnu devijaciju ocjena učenika sa sljedećim ocjenama:

Index