Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Korisnički definisane funkcije

 

Funkcije trebaju biti definisane ovako:

Ime funkcije(arg1,arg2,...,argn) := izraz

Ime funkcije može biti bilo koje dozvoljeno ime (kao i za promjenljive), argumenti moraju biti imena promjenljivih.

Izrazi nisu dopušteni da se pojavljuju kao argumenti korisničkih funkcija.

Korisnički definisane funkcije, postupak:

  1. Napišite ime funkcije.
  2. Otvorite zagradu.
  3. Napišite argumene funkcije.
  4. Zatvorite zagradu.
  5. Ukucajte : na tastaturi
  6. Napišite izraz.
  7. Kraj.

Index