Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

Too many arguments

Too many arguments, opis:

  • Ova greška znači da je navedeno više argumenata nego što je potrebno.
  • Greška nastaje kada se funkcija definiše sa određenim brojem argumenata a onda se pokušava napisati više argumenata nego što je navedeno.
  • Program će navesti gdje je greška.
  • Ispod greške će se pojaviti crveni kvadrat u kojem je napisano ime greške.

Index