Običan tekst naspram HTML-a

 

Obične tekstualne poruke sadrže samo neformatiran tekst. Običan tekstualni format je najčešće korišćeni format u e-pošti, jer se tako prave male datoteke koje se brzo prenose preko Interneta.
HTML poruke sadrže slike, pisaći materijal (engl. Stationary) (elektronske poruke koje sadrže okvire, pozadine, boje i stilove fontova i grafiku - slično komercijalnom pisaćem materijalu koji se koristi za običnu poštu), kopije Web , multimedijalne datoteke, hiperveze i formatiran tekst. HTML može da prenese vaše ideje više grafički, nego običan tekst ali su poruke mnogo veće, a i tim im treba i mnogo više vremena za prenos preko Intetneta. Uopšteno, smatra se čudnim manirom slanje HTML poruka kojima za slanje treba više od 30 sekundi.
HTML poruke umjerene veličine su obično dobrodošle, pod uslovom da primalac posjeduje program koji može da otvori HTML poruke. Ako niste sigurni da li primalac posjeduje program za čitanje HTML poruka, sigurnije je da šaljete običnu tekstualnu poruku.
Trenutno slanje poruka se postiže pritiskom miša na dugme Send. Drugi način je da sve poruke smjestite u direktorijum Outbox, a zatim ih kasnije istovremeno pošaljete. Smještanje neisporučenih poruka u direktorijum Outbox je posebno korisno za pravljenje poruka za vrijeme kada niste uspostavili vezu sa Internetom. Kasnije, kada uspostavite vezu sa Internetom, možete da pošaljete sve poruke koje se nalaze u direktorijumu Outbox. Inicijalno, Outlook Express je podešen za trenutno slanje poruka.


                                                                                          Outlook Express