UVOD

 

Odavno je već poznato da su ''hartija i pero'' davno prevaziđeni, i da se njima koriste samo nostalgičari i oni koji su na vrhuncu informatičke zaostalosti. Današnji ritam života zahtjeva svakodnevnu razmjenu podataka i informacija između ljudi jer je poznato da danas onaj ko posjeduje informacije ima moć i novac. Razmjena informacija i dopisivanje je danas moguće na svim krajevima planete i to je veoma pozitivna stvar, jer danas možemo zahvaljujući Internetu  za nekoliko sekundi poslati pismo nekome na drugom kraju planete i on će ga pročitati u kratkom roku. Nema više kupovanja koverata, markica, čekanja u pošti, strepnje da li će pismo stići na pravu adresu i da li će osoba koja očekuje pismo pročitati ga na vrijeme.Sada postoji veoma brži i jednostavniji način za slanje pošte a to je putem Interneta. Korisnici Interneta mogu da šalju i primaju elektronsku poštu (engl. e-mail,  skraćenica za electronic mail). Ona koristi elektronski oblik poštanskog sandučeta (engl. mailbox) u koje možemo primati poštu, ali preko njega možemo i slati. Najbolji i najpopularniji program za to je Outlook Express. To je program koji je ugrađen u Internet Explorer i koji služi za slanje e-pošte preko interneta.U  daljem radu pokazaćemo kako da pokrenete Outlook Expressi pravite, šaljete, primate, odgovarate i šaljete poruke koje stižu e-poštom.

 

 

 

Outlook Express