PRAVLJENJE ADRESE OD PORUKE U INBOX-u

1. Desnim klikom selektujemo poruku
2. Opcija Add Sender to Address Book
3. Provjeravamo da li je adresa napravljena
4. Addresses
5. Adresa je tu
6. KRAJ
Outlook Express