SLANJE PORUKE

1. Opcija Create Mail
2. U polje To upisujemo adresu primaoca
3. U polje Subject upisujemo temu nase poruke
4. U oznacenom dijelu pisemo poruku
5. Dugme Send
6.Poruka je poslana
7. KRAJ
Outlook Express