abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Dev Pascal - abc tutorijal
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 4.   Start Dev-Pascal
 5.       3.10 Dev-Pascal
 6.       Startanje Dev-Pascal radno okruženja
 7.       NEW SOURCE DEV PASCAL FILE
 8.       Kopiranje programa u Turbo Pascalu u Dev-Pascal

 9.   LINIJSKA STRUKTURA
 10.       Linijska struktura - Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 11.       Linijska struktura - Konstantna vrijednost /CONST/ - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 12.       Linijska struktura - Algoritmi i Dev-Pascal programi
 13.       Linijska struktura - BASIC i Dev-Pascal programi
 14.       Linijska struktura - Dev-Pascal i Python programi
 15.       Linijska struktura - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 16.       Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 17.   RAZGRANATA STRUKTURA - IF ELSE naredba
 18.       Razgranata struktura - Algoritmi i Dev-Pascal programi
 19.       Razgranata struktura - BASIC i Dev-Pascal programi
 20.       Razgranata struktura - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 21.       Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 22.   CIKLIČNA STRUKTURA
 23.   FOR petlja
 24.       FOR petlja - Algoritmi i Dev-Pascal programi
 25.       FOR petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 26.       FOR petlja - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 27.       Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 28.       Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 29.       FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 30.   Pelja u petlji
 31.       Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 32.       Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 33.   WHILE petlja
 34.       WHILE petlja - Algoritmi i Dev-PASCAL programi
 35.       WHILE petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 36.       WHILE petlja - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 37.       Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 38.       Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili REPEAT UNTIL petljom
 39.       WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 40.   REPEAT petlja
 41.       REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i Dev-PASCAL programi
 42.       REPEAT-UNTIL petlja - Programski jezici BASIC i Dev-Pascal
 43.       REPEAT-UNTIL petlja - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 44.       Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 45.       Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju - riješenja za FOR i WHILE petlju
 46.       REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 47.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 48.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 49.       Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 50.   NIZ /ARRAY/
 51.       Niz /ARRAY/ - Poglavlja
 52.       Niz /ARRAY/ - Teorijska priprema
 53.       Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 54.       Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 55.   NIZ /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 56.       Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 57.       Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 58.    Niz /ARRAY/ - Sortiranje
 59.       Niz /ARRAY/ - Sort - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 60.       Niz /ARRAY/ - Sort - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu

 61.    Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza
 62.       Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 63.       Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 64.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 65.       Dvodimenzionalni niz ili matrica - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 66.       Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 67.   STRING
 68.       STRING - Dev-Pascal programi - Frejm /FRAMES/
 69.       String - Zadaci bez rješenja u Dev-Pascalu


 70.   POTPROGRAMI
 71.       Procedure /PROCEDURE/
 72.       Funkcije /FUNCTION/
 73.       Funkcije i procedure primjeri


 74. DODACI
 75.       Standardne funkcije u Pascalu


 76. Kombinovani zadaci
 77.       Kombinovani zadaci 1 - Dev-PASCAL programi - Frejm /FRAMES/