6.1.. Napisati program za ispis ZDRAVO na ekran.

Opis rješenja: Tekst koji treba ispisati na ekranu je unaprijed poznat. Zato se koristi samo naredba izlaza. Ovo je najjednostavniji oblik  linijske strukture, ima samo izlaz. Tekst u naredbi ispisa se mora odvojiti sa delimiterima (za početak i kraj teksta)-jednostrukim navodnicima.

Opis programa: Listing programa u PASCAL-u mora početi sa naredbom PROGRAM, koja označava početak programa. Iza naredbe PROGRAM se mora navesti ime programa (na primjer: Ispis). Programski blok počinje naredbom BEGIN, a završava sa END. Ispis se izvodi naredbom Writeln.

Tabela 2.1. Ispis poruke

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM Zdravo;

 

 

BEGIN

 

1. Ispisati "ZDRAVO"

 Writeln('ZDRAVO');

ZDRAVO

 

  Readln;

 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM Zdravo;
USES WinCRT;
BEGIN
  WRITELN('Zdravo');
END.

Daljnji rad: Napisati program za ispis vlastitog imena.

Index