6.1.. Varijabla x ima vrijednost 135. Ispisati na ekran na slijedeći način:

 WRITELN('x = ', x:5, 'x = ', x);  WRITELN('x = ', x, 'x = ', x:5)

Opis programa: Turbo Pascal olakšava posao programerima jer broj Pi se ne mora unositi nego ga koristimo kao varijablu Pi.
Na ekranu će biti ispisano: Pi=3. 14159265363E+00.

Listing programa:

PROGRAM p06111033;
USES 
 WinCRT;
CONST
 x = 135;
BEGIN
 WRITELN('x = ', x:5, 'x = ', x);
 WRITELN('x = ', x, 'x = ', x:5);
END.
Ispis na ekranu:
x = 135x = 135
x = 135x = 135 

Index