6.1.. Vrijednosti varijabli su: a= -1234.5678956, b= 234.5678, c=true, d='z'. Naredbe ispisa su WRITE(a:17); WRITE(b:20:5); WRITE(c:5);WRITE(d:1);.

Opis programa: Turbo Pascal ima više oblika ispisa.

 • Bez navođenja cifara iza imena varijabel. Ispisuje se originalni oblik upisane vrijednosti.
 • Jedan broj iza imena varijable- eksponencijalni oblik prikaza (znak, jedna cifra, tačka, 10 cifara poslije decimalne tačke, slovo E, /- predznak eksponenta, dvocifren broj eksponenta). Ukupno je ovo 10 cifara poslije decimalne tačke. Sve ukupno 17. Ako navedete manji broj smanjiće se broj prikazanih cifara. A ako se navede više biće prazan prostor ispred broja.
 • Dva broja iza imena varijable. Ukjupna broj cifara : broj decimalnih mijesta.

Listing programa:

PROGRAM p06111034;
USES 
 WinCRT;
CONST
 a= -1234.5678956;
 b= 234.5678; 
 c=true; 
 d='z';
BEGIN
 WRITE(a:17);
 WRITE(b:20:5);
 WRITE(c:5); 
 WRITE(d:1);
END.
Ispis na ekranu:
-1.2345678956E+03      234.56780 TRUE Z
12345678901234567123456789012345678901234567890 cifra - da se vidje gdje je ispis

Varijable:
a - 10 cifara je predznak i tačka. Dodana je i osma cifra 0.
b - eksponencijalni način prikaza
c -


Index